KS KONTAKT LOK MAŁOPOLSKA

KS KONTAKT LOK MAŁOPOLSKA PROMUJE KULTURĘ SPORTU I BEZPIECZEŃSTWO

Koło Strzeleckie "KS Kontakt LOK Małopolska" to inicjatywa zrzeszająca pasjonatów strzelectwa oraz osób zainteresowanych szeroko rozumianym strzelectwem i bezpieczeństwem. Stowarzyszenie działa w ramach Struktury Ligi Obrony Kraju, integrując środowisko strzeleckie i propagując wartości sprzyjające rozwojowi sportowemu oraz odpowiedzialnemu posługiwaniu się bronią.

Celem Koła Strzeleckiego "KS Kontakt LOK Małopolska" jest upowszechnianie strzelectwa jako dyscypliny sportowej na najwyższym poziomie i popularyzacja kultury bezpiecznego korzystania z broni. Stowarzyszenie skupia zarówno zawodników, którzy szlifują swoje umiejętności na zawodach strzeleckich, jak i amatorów, dla których strzelanie jest pasją i sposobem na dobrze spędzony czas.

Działania Kole Strzeleckiego "KS Kontakt LOK Małopolska" obejmują organizację treningów, turniejów, a także imprez integracyjnych, mających na celu utrzymanie i rozwijanie umiejętności strzeleckich oraz kreowanie pozytywnego wizerunku strzelectwa. Wieloletnie doświadczenie oraz profesjonalizm instruktorów gwarantują wysoką jakość przeprowadzanych zajęć, a także zapewniają bezpieczne warunki treningowe.

Stowarzyszenie czynnie uczestniczy w społecznych projektach z zakresu edukacji, wspierając kampanie promujące bezpieczne korzystanie z broni palnej oraz właściwe postawy wobec strzelectwa. Kole Strzeleckie "KS Kontakt LOK Małopolska" prowadzi również szkolenia z zakresu strzelectwa dla osób zainteresowanych nabyciem wiedzy z tej dziedziny.

Dołączając do Koła Strzeleckiego "KS Kontakt LOK Małopolska", członkowie mają możliwość rozwijania swoich umiejętności strzeleckich i aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach sportowych. Ponadto, stowarzyszenie oferuje wyjątkową atmosferę współpracy i integracji, która tworzy przyjazne i otwarte środowisko dla strzelców w każdym wieku i na różnym poziomie zaawansowania.

DANE KONTAKTOWE

KS KONTAKT LOK MAŁOPOLSKA
adres koresp. 32-600 Oświęcim

Prezes; +48 602-228-968
W-ce Prezes; +48 781-777-614
Sekretarz; +48 518-700-212

email: ks.kontakt.lok@gmail.com

RACHUNEK BANKOWY

BANK PEKAO S.A. IBAN PL 44 1240 6292 1111 0011 2343 0721

Odbiorca:
LOK Biuro Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Krakowie

Tytuł przelewu:
"Wsparcie działalności statutowej - Imię i nazwisko"  (przelewy o innym tytule będą zwracane)