Struktura

Zarząd Koła KS KONTAKT LOK Małopolska

Prezes

Łukasz BEDNARCZYK

Wiceprezes

Grzegorz BEDNARCZYK

Sekretarz

mgr. Dawid Bożek

Skarbnik

Małgorzata BEDNARCZYK

KOMISJA REWIZYJNA KS KONTAKT LOK Małopolska


Przewodniczący

mgr. Dorota Bednarczyk

Wiceprzewodniczący

mgr. Barbara Kloc

Sekretarz

Dominik Szyjka

mAŁOPOLSKO-śWIETOKRZYSKI Zarząd Regionalny 

W kRAKOWIE

Prezes

Roman MACIEJASZ

Wiceprezes

Ryszard JEZIERSKI

WItold WARDZAŁA

Sekretarz

Wiesław ĆWIKLIK

Skarbnik

Michał MACIASZEK

Zarząd Główny 2022-2026

Prezes

ppłk (r) Jerzy Jan SALAMUGA

Wiceprezes

płk (r) Marek STASIAK

Paweł ŚLEPOWROŃSKI

Sekretarz

płk (r.) Janusz CHWIEJCZAK 

Skarbnik

Zdzisław CHMIELARZ