dokumenty Do pobrania 


Deklaracja członkowska LOK - osoba pełnoletnia

Deklaracja członkowska LOK - osoba niepełnoletnia

Deklaracja KS Kontakt LOK Małopolska

KS ZO LOK Kraków

Statut LOK

Regulamin KS Kontakt LOK Małopolska