Libiąż

32-590 Libiąż, Al. Jana Pawła II

Strzelnica dysponuje 4 stanowiskami strzeleckimi

Możliwość korzystania z przesłon, gongów strzeleckich

Strzelnica kulowa o dystansie do 25m

Na 2 stanowiskach strzeleckich zainstalowane transportery tarcz